Aquest bloc penja notícies que estiguin minimament relacionades amb el món de la ciència

BENVINGUTS !!!

Aquest Bloc està fet per l' Alex i en Víctor i us anira informant de coses que passen al món, sempre que estiguin relacionades amb la ciència.

dimecres, 12 de maig de 2010

Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona
Al PRBB (Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona) on treballen 1300 persones .En un dels sis centres científics que hi ha dintre del parc un grup de gent estan investigant els gens del cervell dels pollets,peixos zebra i dels ratolins investigen els gens dels ous d'aquets animals cada vegada amb dies diferents i els comparen entre si per veure si s'assemble entre si i tots els animals tenen el mateix cervell que nosaltres.També es pinten les parts del embrió que es volen estudiar amb un color això ho fan amb macropipetes.


Un gen és una seqüència lineal organitzada de nucleòtids en la molècula d'ADN (o ARN en el cas d'alguns virus), que conté la informació necessària per a la síntesi d'una macromolècula amb funció cel lular específica,
és considera a unitat d'emmagatzematge d'informació genètica i una herència al transmetre aquesta informació a la descendència,els trobem al llarg de les dues cromàtides dels cromosomes ocupant en el cromosoma . El conjunt de gens d'una espècie, s'anomena genoma.

ÀLEX MONTAÑO (Notícia extreta de google)